Про видавництво

ГоловнаПро видавництво

Наукові журнали Україна

Видавничий дім «Наукові журнали» – це перший науково-публікаційний проєкт на території країн СНД, що забезпечує розробку стратегічних етапів розвитку наукових журналів в усіх питаннях підготовки видання до його включення до міжнародних наукометричних баз даних, включаючи Scopus та Web of Science.

Беззаперечним пріоритетом у професійній діяльності Видавничого дому є надання якісних послуг у сфері поліграфічної та видавничої справи.

Наша мета – забезпечити перспективу для розвитку журналу в міжнародній науковій спільноті.

У чому полягає наша допомога?

 • Видавничий дім організовує повний супровід наукових журналів у процесі їхнього включення до міжнародних наукометричних баз даних, включаючи Scopus та Web of Science.
 • Ми налагоджуємо й оптимізуємо внутрішню публікаційну роботу видання.
 • Наші спеціалісти використовують і впроваджують новітні інструменти, а також організовують налаштування системи публікаційного планування, що відповідає міжнародним стандартам.

Історія Видавничого дому

Видавничий дім «Наукові журнали» був створений фахівцями у сфері наукових публікацій і наукового консалтингу. За нашими плечами більше 5 років наукової та наукометричної експертизи. Ми володіємо унікальним досвідом у цій сфері, що гарантує необхідний результат.

У свою діяльність ми заклали принципи професіоналізму, порядності та взаємоповаги в процесі взаємодії з нашими клієнтами та партнерами.

Реалізація завдань

Наш Видавничий дім розуміє сучасні реалії, з якими стикаються вузи та наукові установи. Це потреба в:

 • розвитку системи освіти, науки та наукометрії;
 • реалізації публікацій у міжнародних реферативних базах даних як окремому вченому, так і цілій організації;
 • підвищенні рейтингів;
 • забезпеченні стабільних публікаційних процесів у виданні закладу;
 • використанні спеціалізованих систем управління процесами рецензування статей;
 • формуванні та макетуванні випусків наукових видань для публікації тощо.

Ми готові разом із Вами долати всі виклики та реалізувати ці завдання, щоб Ваша організація виходила на новий рівень науково-публікаційного розвитку.

Авторська система супроводу журналу

Видавничий дім «Наукові журнали» створив власну систему супроводу журналу, яка складається з напрацьованих методик і налагоджених механізмів публікаційного процесу. Вона розроблена нашими спеціалістами, які щодня працюють у сфері наукометрії, наукових публікацій і забезпечують комплексні рішення індивідуально для кожної партнерської організації.

Етапи співробітництва
 • проведення комплексного аудиту журналів;
 • практичні рекомендації з підготовки журналів до їхнього включення до міжнародних баз даних, зокрема Scopus та Web of Science;
 • визначення та розроблення стратегії розвитку наукових журналів, що ґрунтується на отриманій інформації та загальноприйнятих міжнародних нормах публікаційної етики;
 • впровадження обраних інструментів;
 • підвищення якості наукових видань з урахуванням чинних міжнародних стандартів і вимог до наукових періодичних видань;
 • розвиток і підтримка наукових журналів на всіх організаційних етапах для ефективного досягнення поставленої мети;
 • використання інструментів моніторингу та регулярного контролю прогресу стратегії;
 • коректування стратегії на основі отриманої інформації, внесення змін, що відповідають динаміці ринку.

Завдяки досвіду та кваліфікації наших спеціалістів ми можемо впевнено говорити про якість послуг, що надаємо, й гарантувати їхнє виконання.

Свідотцтво ДК №7503 про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції

Свідотцтво ДК №7503 про внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції