The Paton Welding Journal

ISSN: 0957-798X (Print)

Журнал «The Paton Welding Journal» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань на тему зварювання, наплавлення, різання, паяння, нанесення покриттів та споріднені процеси і технології.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальностей 131 – Прикладна механіка (17.03.2020), 132 – Матеріалознавство (17.03.2020), 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (17.03.2020), 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (02.07.2020).

Подати статтю Перейти на сайт