Правові горизонти

ISSN: 2519-2353 (Print)

Цілі та проблематика. Журнал «Правові горизонти» – це науковий рецензований журнал з відкритим доступом, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань сучасної юридичної науки. Основними програмними завданнями «Правових горизонтів» є: публікація результатів наукових досліджень із розширення і модернізації наукових досліджень у галузі юридичної науки, підвищення професійної компетенції фахівців, ознайомлення практикуючих правників з актуальними проблемними питаннями різних галузей юриспруденції, поширення наукових знань і передового досвіду у галузі права, удосконалення методики викладання юридичних дисциплін, інтеграція української юридичної науки та освіти у світовий освітній і дослідницький простір. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Науковий журнал включено до категорії Б Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук зі спеціальності 081 – Право.

Подати статтю Перейти на сайт